XI Trofeo Reino de Mozón (20 d’Agost de 2017)

XI Trofeo Reino de Mozón (20 d’Agost de 2017)

(100 Plats (+25 de desempat), 2 camps, 5 puestos (FU)) (Resultat: 34é (21+21+23+23) de 74) Primera tirada de 100 plats d’extensió en la que havia participat mai… bona experiéncia, tot i que mal resultat donades les possibilitats que tenía. El día anterior, prospecció per trobar el camp i veure com és la visibilitat del mateix. Tot i […]